Duynie is zich, als leverancier van veevoer, bewust van de grote verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt om aan de basis van de voedselketen te staan. Daarom voldoen al onze producten aan Feed Chain Alliance. Dit is een belangrijke waarborg voor de productie en handel van veilig en gezond voedsel. Deze norm stelt onder andere eisen aan monitoring, kwaliteitsbeheersing, tracking & tracing en crisismanagement

Voedselveiligheid

Duynie is Feed Chain Alliance gecertificeerd. Middels deze certificiering wordt toegezien op de veiligheid en betrouwbaarheid van grondstoffen in de veevoederbranche. Ook wordt het kwaliteitsborgingssysteem en de aansprakelijkheidsstelling van Duynie geaccepteerd door de vlees- en zuivelverwerkende industrie.

Download ons FCA Ovocom certificaat (Duynie BVBA tm 30 april 2020

 

 

Klachtenprocedure Perspulp

Klachten - Handelaren

Klachten met betrekking tot de perspulp en cigarant tijdens de campagne.
1. klachten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na leveren gemeld te worden via klachten@duynie.be
2. klacht dient goed onderbouwd (bijv. foto's) aangeleverd te worden met de benodigde informatie (ritnummer, leverdatum, transporteur, klantnaam)


Procedure bij twijfel over droge stof

De ontvankelijkheid van de klacht wordt door Duynie bepaald aan de hand van de droge stof van de Suiker Unie.

Als de twijfel van de klant ontvankelijk wordt geacht, dan wordt door Duynie, BDB / Eurofins Agro ingeschakeld om een monster te steken van de betreffende kuil en het monster te analyseren op het droge stof gehalte. Indien het verschil meer dan 1,0% bedraagt tussen het gefactureerde en het door BDB / Eurofins Agro gemeten droge stof gehalte, dan zal dit verschil (met aftrek van 1,0 %) worden gecrediteerd door Duynie.

De kosten voor monstername en onderzoek van het laboratorium worden betaald door de partij die in ongelijk gesteld wordt op de volgende wijze:
Verschil < 1%: kosten voor de klant
Verschil > 1%: kosten voor Duynie

Een droge stof analyse die niet in opdracht van Duynie is uitgevoerd wordt niet geaccepteerd.