Tips

Advies voor het inkuilen van bietenperspulp en/of ciprostar/cigarant


Kuilaanleg

  • de perspulp snel inkuilen (binnen 24 uur)
  • de kuil aanleggen op een schone en droge ondergrond om te voorkomen dat de perspulp in aanraking komt met bederfveroorzakende bacteriën
  • zorg voor een goed toegankelijke plaats voor de vrachtwagens
  • kuil bij voorkeur in een sleufsilo met betonvloer en een goede afwatering
  • hang, voordat u begint met inkuilen, plastic over de silowand van voldoende breedte, zodat u het plastic terug kunt slaan op de kuil tijdens het adekken, zo voorkomt u lichtintreding vanaf de zijkanten

Download hier het complete advies voor het inkuilen van bietenperspulp.

Download hier het complete advies voor het inkuilen van ciprostar/cigarant.

 

Tankhygiëne
 

Elk voedermiddel heeft zijn eigen eisen aan de opslag van het product. De beste manier van opslag hangt af van de eigenschappen van het product. Voor alle producten geldt dat het rendement staat of valt met de hygiënische aspecten omtrent de opslag.

Het is van groot belang om voedermiddelen onder optimale omstandigheden op te slaan. Daarmee wordt een ongewenste groei van micro organismen zoals gisten, schimmels en entero-bacteriën voorkomen.
Download het pdf voor meer informatie.

Soort koppeling- en leidingwerk belangrijk
 

Bij het gebruik van RVS-leidingwerk is de varkens- of rundveehouder in staat alle categorieën voeders te ontvangen. RVS is namelijk bestand tegen de hoge druk die ontstaat tijdens het lossen van vloeibare bijproducten. Tevens is RVS-leidingwerk bestand tegen producten met hoge temperaturen en heeft geen last van seizoensinvloeden.  Download het pdf voor meer informatie.

Gisten en Schimmels
 

Bij opslag van vochtrijke bijproducten is hygiëne erg belangrijk. Een vochtrijk milieu geeft aanleiding tot de (her) groei van micro-organismen. Het gevolg van ongewenste microben kan zijn: daling voederwaarde, negatieve effecten op de smakelijkheid van het voer en de gezondheid van het dier.
Download het pdf voor meer informatie.

Bijproducten in slurf
 

Duynie heeft een nieuwe methode ontwikkeld onder andere voor het opslaan van steekvaste en droge bijproducten. Het voederproduct wordt direct vanuit de vrachtwagen opgeslagen in slurven. De inspanning die verloren gaat in het nauwkeurig afdekken van bijvoorbeeld de bierbostel kuil, is niet nodig bij gebruik van deze nieuwe techniek. Deze methode stelt ook kleinere bedrijven in staat om bijproducten te voeren; ondanks de lage voersnelheden blijft de voederwaarde behouden. Download het pdf voor meer informatie.