Traditionele brouwerijdraf

Bij de bereiding van bier worden meerdere producten geproduceerd die geschikt zijn voor gebruik als diervoeder, één ervan is brouwerijdraf. Door middel van het kiemen van de brouwgerst ontstaat er mout, waarbij een belangrijk deel van het zetmeel omgezet wordt in moutsuikers. Het moutmengsel wordt in klaringskuipen overgepompt, waarin tijdens roeren en toevoeging van warm water, de oplosbare componenten worden uitgewassen. Het suikerrijke water, wort genaamd, wordt verder gebruikt voor de productie van bier. De eiwitrijke gerstrestanten blijven achter in de klaringskuip en worden vermarkt als brouwerijdraf.

Eigenschappen

Traditionele brouwerijdraf is een product dat veel in de rundveehouderij wordt gebruikt. Het bevat een hoge eiwitbestendigheid die op darmniveau verteerd wordt, dit heeft een positief effect op het melkeiwitgehalte. Bedrijven met een groot aandeel eiwitarm ruwvoer (snijmaïs) in het basisrantsoen kampen met een eiwittekort op pensniveau (OEB<0). Aanvulling van dit eiwittekort vindt doorgaans plaats met behulp van aangekocht eiwitrijk krachtvoer of eiwitrijke natte bijproducten. Om de stikstofverliezen door het melkvee beperkt te houden, moet de pens optimaal functioneren. De pens voorziet immers, via het daar gevormde microbiële eiwit, voor een belangrijk deel in de aminozurenbehoefte van de koe en levert een groot deel van de benodigde energie in de vorm van vluchtige vetzuren. Traditionele brouwerijdraf heeft een stabiliserende werking op de pensfermentatie. In tijden dat eigen ruwvoer krap is kan Traditionele brouwerijdraf worden ingezet als ruwvoervervanger. Ook voor structuurarme of suikerrijke graskuilen is Traditionele brouwerijdraf is een mooie aanvulling. Het heeft een bufferend effect in de pens van de koe, het werkt preventief tegen pensverzuring. Traditionele brouwerijdraf heeft een positieve invloed op de vertering. Bij dieren met bostel in het rantsoen is de mestconsistentie dan ook vaak goed. Het kaliumgehalte in Traditionele brouwerijdraf is laag zodat de mineraalhuishouding verbetert, waaronder de benutting van magnesium en andere elementen. Verder stuurt Traditionele brouwerijdraf naar een betere benutting van de stikstof in het rantsoen.

Adviezen opslag, gebruik en houdbaarheid

Traditionele brouwerijdraf wordt in eenheden van 27 ton geleverd. Het wordt los gestort waarna het ingekuild dient te worden. De toplaag van de kuil dient vlak te worden gemaakt en luchtdicht te worden afgedekt. Dit kan met plastic en wat verzwaring om de kuil te belasten. De houdbaarheid van het product is enkele maanden, onder de voorwaarde, dat het goed, hygiënisch en luchtdicht ingekuild is. Bij goed inkuilen zal het product van nature verzuren (pH <4,5) en daarmee goed geconserveerd zijn. De vorming van mogelijke schadelijke microbiologische contaminaties wordt bij deze zuurgraad voorkomen. Voor een betere conservering kan zout worden toegevoegd.

 

 

Leveringscondities

  • losgestort of in slurf
  • verkoop op basis van prijs per procent droge stof
     

Samengevat

Etikettering voedermiddel, bierbostel
Productvorm steekvast
pH <4.5
Houdbaarheid minimaal 6 maanden, mits goed ingekuild
Opslag sleufsilo, kuilplaat, slurf
ProductspecificatiesDownload PDFPrint pagina

Filter

Vorm
Specifiek