ProfiCorn

ProfiCorn is een vers maïsglutenvoer dat ontstaat tijdens het proces van gluten winning uit maïs. Na het weken wordt de maïs verwerkt tot maïsgluten, maïskiemen, maïszetmeel en zemelen. De zemelen, een deel van de gluten en het zetmeel worden samengevoegd in het product ProfiCorn. Het is een zeer smakelijk en fris voer met een grove structuur (stapelbaar) en een kopergele kleur.

Eigenschappen

ProfiCorn is een goede krachtvoervervanger. Het product heeft een hoog energie (VEM/VEVI) en eiwit (DVE) gehalte per kilogram droge stof. Het hoge eiwitgehalte heeft een positieve werking op het eiwitgehalte in de melk. Het bestendig zetmeel ondersteunt dit, evenals de liters. Bij jonge rosé geeft het hoge drogestof %, VEVI, DVE en hoog eiwit een goede groei, terwijl met de positieve OEB tijdens de afmestfase een goed rantsoen mogelijk maakt zonder een negatieve OEB op het totale rantsoen.

Adviezen opslag, gebruik en houdbaarheid

ProfiCorn moet op een verharde ondergrond opgeslagen worden en luchtdicht worden afgedekt. Dit kan bereikt worden door het aanbrengen van een vloeibaar of steekvast aardappelproduct als bovenlaag (ca. 20 cm) op de ProfiCorn of door op het plastic een zandlaag of zandslurven aan te brengen. Controleer de kuil regelmatig op luchtdichte afsluiting. Door lucht tussen de toplaag en plastic ontstaat schimmelgroei, dit dient voorkomen te worden. Zorg voor opvang van de perssappen. Het vastrijden van het product bevordert de conservering. Na 4 weken opslag is de kuil geconserveerd (ph gemiddeld 4.1). De minimale voersnelheid bedraagt 1 meter per week. Mits rekening wordt gehouden met bovenstaande adviezen, bedraagt de houdbaarheid van ProfiCorn 1 jaar.

Leveringscondities

  • losgestort / in slurf
  • verkoop op basis van prijs per procent droge stof
    Levering geschiedt volgens de algemene verkoopvoorwaarden van Duynie bvba

Filter

Vorm
Specifiek