CornGold

Corngold is vers maïsglutenvoer dat ontstaat tijdens de natte zetmeelwinning uit korrelmaïs. Het maïsglutenvoer bestaat uit een mengsel van maïszemelen, maïskiemen, zetmeel en eiwit. Nadat de korrelmaïs is gezeefd, geschoond en gebroken, wordt de maïs geweekt in warm water. De geweekte maïs wordt ontdaan van vezels en wordt nogmaals fijn gemalen. Vervolgens worden de gluten (eiwit) door middel van centrifugatie gescheiden van het zetmeel en vervolgens gedroogd. De vezels worden gemengd en als vochtig maïsgluten vermarkt onder de naam Corngold. Het product heeft 42% drogestof en wordt het jaar rond geproduceerd door Tate & Lyle op de locatie Koog aan de Zaan.
 

Eigenschappen

Corngold bevat een hoog aandeel aan zetmeel en bestendig zetmeel. Bestendig zetmeel is naast onbestendig zetmeel en suiker een bron van glucogene energie. Bestendig zetmeel wordt in de darm omgezet naar glucose, waarna het in de uier weer wordt omgezet naar lactose. Als er genoeg glucogene energie gevoerd wordt kan het voereiwit volledig gebruikt worden voor de vorming van melkeiwit en hoeft het niet gebruikt te worden voor de vorming van lactose. Verder heeft Corngold een hoog DVE-gehalte. De combinatie van zetmeel, bestendig zetmeel en een hoog DVE-gehalte zorgt voor een hogere melkproductie en een nauwere vet/eiwit verhouding. Bij vleesvee zorgt het hoge gehalte aan zetmeel en bestendig zetmeel voor een hogere groei per dag en een betere bevleesdheid.
 

Adviezen opslag, gebruik en houdbaarheid

Corngold moet op een verharde ondergrond opgeslagen worden en luchtdicht worden afgedekt. Dit kan bereikt worden door het aanbrengen van een vloeibaar of steekvast aardappelproduct als bovenlaag (ca. 20 cm) op de Corngold of door op het plastic een zandlaag of zandslurven aan te brengen.
Controleer de kuil regelmatig op luchtdichte afsluiting. Door lucht tussen de toplaag en plastic ontstaat schimmelgroei, dit dient voorkomen te worden. Zorg voor opvang van de perssappen. Het vastrijden van het product bevordert de conservering. Na 4 weken opslag is de kuil geconserveerd (pH gem. 4,1). De minimale voersnelheid bedraagt 1 meter per week. Mits rekening wordt gehouden met bovenstaande adviezen, bedraagt de houdbaarheid van Corngold 1 jaar.
 

Leveringscondities

  • losgestort of slurf
  • verkoop op basis van prijs per procent droge stof
     

Samengevat

Etikettering voedermiddel, vers maïsglutenvoer
Productvorm steekvast
pH <4.0
Houdbaarheid 1 jaar, mits goed ingekuild
Opslag sleufsilo, kuilplaat of slurf
ProductspecificatiesDownload PDFPrint pagina

Filter

Vorm
Specifiek