MVO

Duynie Feed is onderdeel van Duynie Group. Samen met andere agrarische bedrijven is Duynie Group vertegenwoordigd in het Royal Cosun concern. Duynie Group is een bedrijf dat zich verantwoordelijk voelt voor het milieu, de mensen en de samenleving. Samen met alle Cosun onderdelen is Duynie Group bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wat wij hiermee beogen kunt u nalezen op onze Duynie Group website.