Carbon footprint

Co-producten hebben in het algemeen een lagere carbon footprint dan nutritioneel vergelijkbaar veevoer.

Het voeren van co-producten heeft dus een positieve invloed op het verlagen van de carbon footprint per liter melk of kilo vlees. Onderstaand een aantal voorbeelden voor varkens en melkvee. Wilt u weten hoe het voeren van co-producten kan helpen om de carbon footprint van uw melk of vlees te verlagen, neem dan contact op met uw Productmanager.

Wat is een carbon footprint?

Een carbon footprint is een optelsom van alle broeikasgasemissies. De bekendste broeikasgassen zijn koolstofoxide (CO2), methaan(CH4) en lachgas (N2O). Bij een carbon footprint worden alle broeikasgasemissies omgerekend naar 1 CO2-equivalent (effect van de uitstoot van 1 kilogram CO2). Zo kunnen alle broeikasgasemissies worden opgeteld tot een carbon footprint (CO2 emissie per ton product).

Opbouw carbon footprint

Bij een carbon footprint wordt gekeken naar het hele productieproces. Dus van het gewas tot het eindproduct. Een co-product ontstaat bij het produceren van levensmiddelen of biobrandstoffen. Internationale rekenregels schrijven voor dat de CO2 emissies van de teelt en verwerken van gewassen toegerekend worden aan het ‘hoofdproduct’. Bijvoorbeeld het frietje of het suikerklontje. Dit betekent dat de carbon footprint van een co-product wordt bepaald door de CO2 emissies als gevolg van het transport van de fabriek naar de veehouder. Voor melkvee wordt ook de pens fermentatie meegerekend.

Bij gewassen die speciaal voor veevoer worden geteeld, worden de CO2 emissies van teelt en verwerking dus wel meegerekend. Dit geldt niet voor co-producten.

Een voorbeeld: opbouw carbon footprint bierbostel

De carbon footprint van bierbostel is opgebouwd uit de CO2 eq emissies als gevolg van:

  • Teelt grondstoffen en bier brouwen
    Voor bierbostel is in internationale rekenregels vastgelegd dat 1% CO2eq emissies van de teelt en het bier brouwen toegerekend aan het bierbostel. Dit is dus een uitzondering ten opzichte van andere co-producten.
  • Transport van brouwer naar melkveehouder 
  • Pens fermentatie koe

Hoe korter de afstand tussen brouwer en melkveehouder, hoe lager de carbon footprint. Duynie Feed probeert de co-producten daarom te leveren aan veehouders die zo dicht mogelijk bij de brouwer gevestigd zijn. Zo draagt Duynie Feed, samen met haar klanten en leveranciers, bij aan lagere CO2 emissies.

De emissies als gevolg van ‘teelt grondstoffen en bier brouwen’ en ‘pens fermentatie’ zijn hetzelfde bij alle transportafstanden.

Onderzoek

Duynie Group heeft onderzoeksbureau Blonk Consultants opdracht gegeven om LCA’s voor een aantal bijproducten op te stellen. LCA staat voor LevensCyclusAnalyse. Dit is een rekenmethode om de impact van een product of dienst op de omgeving te berekenen. De LCA geeft bijvoorbeeld inzicht in de carbon footprint, water footprint en het landgebruik van een product.

De LCA’s zijn opgesteld conform de internationaal vastgestelde rekenregels die zijn vastgelegd in de ‘PEFCR Feed for food producing animals’  and GFLI (Global Metrics for Sustainable Feed). Dit betekent dat voor alle impactcategorieën zoals omschreven in de PEFCR, de impact bekend is. Via de website van ons moederbedrijf Duynie Group kunt u een factsheet aanvragen met de belangrijkste conclusies van de LCA perspulp, aardappel co-producten of bierbostel. Veehouders kunnen contact opnemen met hun Productmanager.

Wij gebruiken functionele, analytische en marketing cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.