Inkuilen in slurf

Deze instructie geldt voor alle steekvaste producten in slurf, met uitzondering van perspulp. Een afzonderlijke instructie is beschikbaar voor perspulp in slurf.

Het maken van de slurf

 • Het voer snel inkuilen (binnen 24 uur).
 • De slurf neerleggen op een schone en droge ondergrond om vervuiling van het voer te voorkomen tijden het uitkuilen.
 • Minimale breedte nodig voor de slurfmachine is 3,5 meter.
 • Minimale lengte nodig voor de vrachtwagen in de lengterichting is 25 meter.
 • Sluit de slurf na het inkuilen goed af, met een laag zand op het uiteinde.
 • Zorg dat het ontluchtingsventiel is geplaatst aan het uiteinde van de slurf, daar waar de machine geëindigd is. Sluit de klep na
  2 à 3 dagen. Wanneer hierna nog sprake is van gasvorming in de slurf (slurf bolt op), open dan het ventiel nogmaals (gassen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid) en sluit steeds na 1 dag. Wanneer een ventiel niet voorhanden is kan een klein sneetje van 4 à 5 cm in de slurf worden gemaakt. Plak dit vervolgens af met goede reparatietape.

Het beheren van de slurf

 • Voorzie de kuil van een kuilnet tegen vogelschade en ongedierte.
 • Controleer de slurf regelmatig op beschadigingen en repareer die met tape indien noodzakelijk.
 • Een optimale pH waarde van het voer wordt bereikt na enkele weken bij volledige afsluiting van de kuil. De verzuring moet zich vervolgens stabiliseren. Voor een goede conservering is het wenselijk om 4 weken te wachten met het openen van de kuil. Een optimaal resultaat behaalt u door minimaal 6 weken te wachten met het openen van de kuil. Dit is van belang om het omzettingsproces in de kuil en de gestage temperatuurdaling goed te laten verlopen en een stabiele kuil te krijgen.

Het uitkuilen

 • Hanteer een uitkuilsnelheid van minimaal 0,5 meter per week. In de zomer is het advies een minimale voersnelheid van 1 meter per week te hanteren.
 • Leg één of twee banden over de kuil met aan iedere zijde een gewicht om de folie strak op de kuil te houden.
 • Houdt het uitkuiloppervlak glad. Een ruw oppervlak kan tot schimmelvorming leiden.
 • Houdt de omgeving rond het uitkuiloppervlak schoon om vervuiling van het voer te voorkomen.
 • Plaatsen die gevaar lopen om besmet te worden door schimmels kunnen eventueel behandeld worden met verdund propionzuur (1,5 l aan 25 %/m2) om de schimmelontwikkeling te vertragen.

Wij gebruiken functionele, analytische en marketing cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.